© 2014-2015 by Malá technika z.ú.

  • Wix Facebook page

Malá technika z.ú.   /   info@mduni.cz  / info@mtuni.cz 

1/3

parterský projekt polytechnické výchovy

Malá technická univerzita

parterský projekt polytechnické výchovy

Malá technická univerzita

Objednejte si program 

Malá digitální univerzita do Vaší MŠ

Show More

 

Jakou 

řečí

mluví robot?

Digitální vzdělávání prožitkem